Begrijpen van emoties

Uniek menselijk

Emoties zien we als een reactie op gebeurtenissen. Maar eigenlijk sturen ze ons gedrag. En dat doen ze veel meer dan we in de gaten hebben. Zonder emoties kunnen we niet goed functioneren en nemen we verkeerde beslissingen. Emoties stuwen ons tot grote hoogte en dompelen ons ook in diepe droefenis. Zonder dat we dat willen. Het gebeurt gewoon. Hoe goed we ons ook voorbereiden, de emoties krijgen de overhand.

Ontstaan van gevoelens

Gevoelens en emoties ontstaan niet zo maar, ze dienen als signaal om te zeggen dat een bepaalde gebeurtenis belangrijk is. Emoties ontstaan nadat iemand verlangens zijn ingevuld of iemands belangen geschaad. De emoties die daardoor ontstaan zijn vervolgens van invloed op de manier waarop iemand reageert. Dit gaat gepaard met de gevoelens van behagen of onbehagen. Deze zijn typerend voor emotionele verschijnselen en zorgen dat iemand doeltreffend reageert op een belangrijke gebeurtenissen.

Signalen onderkennen

Emoties zijn niet te onderdrukken. Voor de buitenwereld kunnen mensen de schone schijn ophouden, maar van binnen doen de emoties hun werk. De schone schijn ophouden staat haaks op de werking van emoties en zorgt voor veel problemen. Emoties mobiliseren de hulp van de groep en doen daarmee een groot beroep op de groepsleden. Ontbreekt de terugkoppeling van de groep dan werken de emoties een persoon contraproductief. Het onderkennen van de emotionele signalen staat daarom centraal in de opleiding.

Emoties begrijpen

Naast deze inzichten leert u dat emoties weliswaar complex en inherent tegenstrijdig zijn, maar altijd gericht op een doel. U leert het doel te onderkennen, de complexiteit te doorgronden en uw emoties, stemmingen, houdingen en gevoelens positief aan te wenden. Dit legt de basis voor een persoonlijke groei en stabiliteit.

Resultaat

Na afloop van de cursus begrijpt u:

  • Waarom emoties ontstaan en wat het nut ervan is.
  • Waarom emoties strijdig met elkaar kunnen zijn.
  • Waarom emoties vereist zijn om goede beslissingen te nemen.
  • Hoe emoties gebonden zijn aan het groepsgedrag.
  • Wat de invloed is van de emotiekring.
  • Wat het verschil is tussen stemmingen, houdingen en gevoelens.
  • Welke vier emoties ontbreken.

Met de cursus krijgt u een dieper inzicht in uw eigen functioneren en dat van groepsleden. Dit inzicht geeft aan veel rust in uw hoofd omdat u de reacties van groepsleden begrijpt. Dit begrip geeft u een springplank om nieuw initiatieven te ontplooien. Dat ontsluit de kracht van emoties in uw voordeel.

Inschrijven

Schrijf nu in door een email te sturen naar arjenmeijer@alforto.nl met uw contactgegevens.

Inschrijven