Leer de Accountantscontrole via een programma.

Leer van Accountantcontrole is vrij moeilijk te leren vanuit de voorgeschreven literatuur omdat essentiële onderdelen niet systematisch voor het voetlicht komen. De literatuur is verder slaapverwekkend en nodigt niet uit tot onderzoek van de stof.

Voor mij was dit reden om een programma te maken dat deze problemen ondervangt. Hiertoe heb ik Prolog geleerd, een vijfde generatie taal. Door het programma te ontwerpen dat zelf uitwerkingen maakt, ben ik op een plezierige manier naar de stof gaan kijken. Hierdoor bleek het vak op eens erg eenvoudig.

De eenvoud heeft zijn neerslag gekregen in een programma dat:

  • de theorie compact weergeeft;
  • de bijzondere onderzoeken volledig beschrijft;
  • honderden vragen voor het mondeling examen stelt en beantwoordt;
  • standaard uitwerkingen kan maken als u de gegevensbank vult;
  • geheel zelf in te richten is; teksten zijn toe te voegen en te veranderen.

De inhoud is natuurlijk wel verouderd, maar geeft denk ik nog genoeg informatie voor de huidige, afwijkende examens.

LAC scherm


Spons het programma (402.161 bytes). Het programma pakt zich zelf uit. U kunt hierna de opdracht lac.exe geven waarna het dos programma start. Lees de helptekst voor verdere uitleg. Het programma draai prima in Windows XP. Kies Volledig scherm in het tabblad Opties in de eigenschappen - klik op het icoontje linksboven in de titelbalk en u ziet de weergaveopties van het programma.

De broncode is ook te sponsen (74.434 bytes). Het programma is geschreven in TurboProlog. De (dos)compiler is als evaluatieversie vrij verkrijgbaar bij Visual Prolog.

Bron: Arjen Meijer. Datum laatste inhoudelijke wijziging 27 januari 2008.


Did you see an error? Mail us. We are grateful to you.

Share on