Ontwikkelingshulp maakt in landen met een goed beleid het aantal armen kleiner.

De eerste vraag luidt eigenlijk: "Wat is het doel dat we met ontwikkelingshulp willen bereiken?" Het enige juiste antwoord is het verminderen van de armoede.

De tweede vraag is dan: "Hoe kunnen we armoede voorkomen?". Door economische groei te bevorderen. Hierdoor stijgt de welvaart voor iedereen indien het economische beleid van een regering gezond is. Dus de armoede neemt af.

hulp De derde vraag is vervolgens :"Wat is een gezond economisch beleid van een regering? Hetzelfde als in Nederland: lage inflatie, kleine overheidstekorten, open handel met buitenland, goede wetten die ook worden uitgevoerd en betrouwbaar ambtenarenkorps.

Is vervolgens een verband aantoonbaar tussen economische groei en gegeven ontwikkelingsgelden? Ja, als aan alle voorwaarden is voldaan, stijgt de jaarlijkse economische groei met helft van de ontvangen hulp. Maar als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, daalt de economische groei en stijgt dus de armoede.

Maar economische groei maakt toch de verschillen in inkomen juist groter? Ja, dat klopt, maar de armen worden ook rijker.

Zie ook:

Bron: "Assessing Aid: What works, What doesn't, and Why" geschreven door David Dollar en Lant Pritchett van de Wereldbank.
Datum laatste wijziging 17 november 2003.


Did you see an error? Mail us. We are grateful to you.

Share on