Waarom ontkennen mensen feiten?

Koert Pepperkamp en Arjen Meijer gaan na waarom mensen feiten ontkennen. Ze zijn vooraf geïnteresseerd in de achterliggende motivatie.