Visualisering is vaak beter dan een beschrijving.

De samenleving verkwanselt haar genieën. Intelligente, getalenteerde mensen slijten hun arbeidsleven in functies die ver onder hun niveau liggen. Oorzaak: de dictatuur van de taal. De verloren genieën kunnen namelijk niet overweg met taal, bijvoorbeeld doordat ze woordblind zijn en struikelden in het onderwijssysteem. Ze zijn echter vaak heel goed in het verwerken van visuele informatie.

Het onderwijssysteem moet daarom op de helling. Niet alleen om de talenten te benutten, maar omdat de samenleving meer en meer afhankelijk wordt van haar meest intelligente machine: de computer. Belangrijkste kenmerk van die machine is dat deze evenmin overweg kan met taal maar juist wel met beelden.

Dat is de kernachtige samenvatting van het gedachtegoed van Thomas West, Amerikaans adviseur op het gebied van computersystemen en auteur van het boek In the Mind's Eye (Prometheus Books) dat handelt over de leerproblemen van getalenteerde mensen. Sinds het verschijnen van dat werk is West opgenomen in het lezingencircuit.

"De informatiemaatschappij heeft dringend behoefte aan mensen die sterk zijn in het visualiseren van gegevens. Computers spuwen een overvloed aan informatie uit die niet meer op een gewone manier te behappen is. De gegevens moeten daarom omgezet worden in beelden. Want één beeld zegt meer dan duizend woorden. Die omzetting vereist speciale vaardigheden."

Bon: De Volkskrant 13-11-1993 Francisco van Jole
Datum laatste inhoudelijke wijziging 23 januari 1999.


Did you see an error? Mail us. We are grateful to you.

Share on