Kan voeding ons misdadige gedrag verminderen?

Voeding en misdaad

Een groep wetenschappers in Engeland en Ierland heeft ontdekt dat het verbeteren van het eten van gevangenen hun neiging tot slecht gedrag vermindert. Barnard Gesch van de Oxford universiteit onderzocht of de consumptie van vitamines, mineralen en vetzuren (dit zit onder andere in visolie) op het geadviseerde niveau het gedrag van gevangenen beïnvloedt. De gevangenis verstrekt weliswaar voedsel dat voldoet aan alle eisen, maar de gevangenen geven vaak de voorkeur aan een “vette hap” die ze in de gevangeniswinkel kunnen kopen.

Onderzoek gevangenen

231 gevangenen op de extra bewaakte afdeling van Aylesbury in de leeftijd van 18 tot 21 jaar deden mee aan de studie. De helft van de personen kreeg dagelijks voedingssupplementen, de andere helft placebo's (pillen die geen werking hebben). De groep bestond uit een vergelijkbare mix van zenuwachtige, gedeprimeerde en agressieve personen. Hun asociale gedrag -variërend van lichamelijke aanvallen tot vervloeken van de bewakers- werd voor en tijdens de studie vastgelegd.

Resultaten

De resultaten die in het juli 2002 nummer van British Journal of Psychiatry zijn gepubliceerd zijn opvallend. De personen die voedingssupplementen kregen, begingen 25% minder overtredingen dan degene die placebo's aten. De gevangenen met supplementen begingen verder 35% minder overtredingen dan voor de studie vergeleken met een 7% vermindering van de andere groep. Barnard Gesch denkt dat de kosten van het verstrekken van voedingssupplementen ongeveer 0,2% van het jaarlijkse budget van het gevangeniswezen is.

Deze resultaten zijn geen verrassing voor hem, als voormalige reclasseringsambtenaar. Hij heeft opmerkelijke veranderingen in jeugdige wetsovertreders gezien nadat hun eten was aangepast om de vereiste hoeveelheid micronutriënten (jodium, ijzer, koper, etc.) binnen te krijgen. Hij hoopt dat een nieuwe studie buiten de gevangenismuren een verlagend effect heeft op het aantal misdrijven in de samenleving.

Verder onderzoek nutriënten

Wetenschappers proberen nu uit te zoeken waarom een kleine hoeveelheid nutriënten zulke grote veranderingen in het gedrag veroorzaken. Jospeth Hibbeln, van het Engelse bureau voor Alcoholisme denkt aan omega-3 vetzuren als mogelijke veroorzakers. De aanwijzingen stapelen zich op dat zulke vetzuren een depressie kunnen verlichten en irritaties bij volwassenen kunnen verminderen. Bij dierproeven verhogen de omega-3 vetzuren de serotine niveaus in de hersenen. De stof serotine is betrokken bij verschillende stemmingsproblemen. Het uitzoeken van deze verbanden kan de sleutel zijn tot gedragsverandering.

Bij misdaad voorkoming kan een juiste voeding van de hersenen op een dag een goede aanvulling zijn op het opsluiten van het lichaam.

In juni 2015 promoveerde Ap Zaalberg op het onderzoek «Voedsel, gif en agressief gedrag». Zijn conclusie is dat gevangenen die voedingssupplementen krijgen, minder gewelddadig gedrag vertonen.

Zie ook:

Bron: The Economist June 29th 2002 Diet and Crime: Keep taking the tablets.
Datum laatste inhoudelijke wijziging11 april 2019


Did you see an error? Mail us. We are grateful to you.

Share on