12. Het 3DE5-denken

Naar hoofdstuk 11

12.1 Gefundeerd en compleet

Hoofdstuk 12 Het 3DE5-denken

In hoofdstuk 3.1 stel ik de vraag of het mogelijk is om de vele theorieën over menselijk gedrag met elkaar te verbinden, zodat we vanuit een wetenschappelijk startpunt steeds gedetailleerder naar menselijk gedrag kunnen kijken. ...

...

Het bijzondere van 3DE5 zit in de ...

...

12.2 Redeneren 3DE5

...

12.3 Religie 3DE5

...

12.4 Politiek 3DE5

Een religie of levensbeschouwing is een uitingsvorm van ons autodigma. Diadigma's krijgen vorm in een politieke partij of ideaal. Door het grote aantal diadigma's, en de inherente tegenstrijdigheden hierin, is de keuze voor een politieke partij een hachelijke zaak. Zo zijn we voor rechts, totdat ze onze subsidie afpakken. Dan zijn we voor links, totdat we meer belasting moeten betalen om solidair te zijn met de zwakkeren. We zijn voor het beperken van energie, maar weigeren onze vuilnis te scheiden. We willen gezonder leven, maar blijven te veel eten, drinken en roken. Het liefst versimpelen we alles tot één kreet, die de oplossing is voor alle problemen. We plakken overal etiketten op zoals links, midden en rechts. Wat is er links of rechts aan een schoon milieu of gezonde mensen?

In dit boek komen de Essential5-ambities naar boven als de drijvende krachten achter ons denken en handelen. Het vervangen van de begrippen links en rechts door de Essential5-ambities is een mooie uitdaging. Het uitwerken hiervan gaat op dit moment een stap te ver. Het kost eenvoudig te veel tijd om alle partijprogramma's te analyseren en af te beelden op de Essential5.

Wel is duidelijk dat een dergelijke analyse leuk materiaal oplevert en het de politiek voor de kiezer veel inzichtelijker maakt. Neem bijvoorbeeld de PVV. Deze partij verheft de ambitie Identiteit tot hoogste prioriteit. De partij heeft vooral aanhang in steden en streken die zich achtergesteld voelen. De achterstelling kan Limburg tegenover Nederland zijn of Almere tegenover Amsterdam of Nederland tegenover Europa of … Het maakt niet uit. De PVV benadrukt dat de identiteit in de knel is geraakt en dat ze die moet beschermen. Hoe krom de redenering ook is, de ambitie Identiteit heeft de topprioriteit. Zelfs wetenschap is “slechts een mening” als die de onderbouwing van de identiteit aantast.

De PVV is dus de Partij van de Identiteit. Is er ook een Partij van de Status, de Samenwerking, het Lichaam of de Kennis?

12.5 Organisatie 3DE5

...

12.6 Beoordelen 3DE5

...

12.7 Geschiedenis 3DE5

...

12.8 Leren 3DE5

...

12.9 Nog veel toepassingen te beschrijven

De 3DE5-redenatie vult de bovenste lagen van een piramide in. Aan de onderkant staat nu slechts één laag afgebeeld. In werkelijkheid is de piramide veel hoger en kunnen we een groot aantal lagen aan de onderkant toevoegen. Met het 3DE5-denken als springplank kunnen we nog veel meer eenvoud aanbrengen in de theorieën die het menselijk gedrag beschrijven. Dat doe ik in een volgende editie.

Naar nawoord