Nawoord

Naar hoofdstuk 12

Tijdens het schrijven van dit boek borrelden telkens nieuwe ideeën op. Niets was dan verleidelijker om op deze ideeën in te gaan en de nieuwe gedachten toe te voegen aan dit boek. De keuze van de botsende prioriteiten in de Essential5 bijvoorbeeld, verdient nog veel aandacht. Of het gedetailleerde verband tussen emoties en de Essential5-ambities, inclusief het ontstaan hiervan. Ook de voorkeur die we aan de dag leggen om bepaalde zintuigen meer of minder te gebruiken, verdient nadere uitwerking. Over de leerconcepten op basis van 3DE5 zijn boeken vol te schrijven. Het beschrijven van de politieke stellingnames op basis van de Essential5 is een uitdagende oefening in het beschrijven van diadigma's. Unified Thinking Guidelines vereenvoudigen ons denken wezenlijk en staan pas aan het begin. Als nageslacht is geregeld of geen optie is, is het vinden van een zinvol doel dan ons belangrijkste doel? Ook dit vraagstuk is nog niet aan de orde gekomen.
De verleidelijke roep om het boek dikker te maken, heb ik niet beantwoord. Het is namelijk mogelijk een volledig mensenleven aan dit boek te wijden en nóg tot de conclusie te komen dat meer onderzoek noodzakelijk is. De 3DE5-redenatie zou dan nooit gepubliceerd worden.

Door dit boek wel te publiceren is iedere lezer in staat om kennis te nemen van de gedachtegang, onderzoek te verrichten naar de juistheid ervan, een eigen mening te vormen en aanvullingen te bedenken.

Bij proeflezers riep dit boek soms emotionele reacties op. Begrijpelijk. De onweerlegbaarheid van de 3DE5-redenering doet het autodigma van de lezer op zijn grondvesten schudden en tast de fundamenten van zijn identiteit aan. Dit is echter geen reden om de 3DE5-redenering te verstoppen. Het is juist een uitdaging om na te gaan waar de huidige denkbeelden op gebaseerd zijn.
In hun emotionele reactie roepen lezers dat de 3DE5-redenatie niet klopt, dat het niet zo is, dat het niet kan, dat het niet mogelijk is, dat … Dit boek is niet geschreven om elkaar met ongefundeerde meningen – lees dit boek tast mijn autodigma aan – om de oren te slaan. Het is juist geschreven om hier een einde aan te maken.

Gefundeerde kritiek is van harte welkom. Elk aanvulling verbetert de redenering, maakt het Alforto-raamwerk steviger en voegt nieuwe ideeën aan het boek toe. Niets is mooier dan een tweede editie van dit boek waarin onderwerpen zijn verhelderd, redeneringen nog beter zijn onderbouwd met nieuw bewijsvoering en bestaande of nieuwe vragen een antwoord krijgen.

Naar begrippenlijst