Begrippenlijst

Naar nawoord
Term Omschrijving
Anderbeeld Het beeld dat we denken dat anderen van ons hebben.
Autodigma De gekozen prioriteit in de ambities Lichaam, Status, Identiteit, Samenwerkingen en Kennis. De prioriteitsvolgorde en de waarde die we kiezen in de Essential5.
Bewustzijn Bewustzijn is het vermogen om datgene wat we zien, voelen, ruiken, horen, proeven in het geheugen op te slaan, daarin afzonderlijke vormen te onderkennen, deze te plaatsen in tijd en ruimte, de oorzaken en gevolgen hiervan te onderkennen en te streven naar een gewenste situatie door de aandacht te richten op de essentie, en de bijzaken gedachteloos uit te voeren of te onderdrukken.
Denkbeeld Het geheel van autodigma, diadigma’s en paradigma’s toegepast in een specifieke situatie.
Diadigma Zelf verzonnen verband tussen oorzaak en gevolg om het autodigma te ondersteunen. Vaak een variant van een paradigma.
Karakter Het resultaat van de werking van hormonen, onze emoties, de gekozen prioriteiten in Essential5, de vgv-voorkeur en het oplossingspad. Het karakter is het ingesleten gedrag waarmee een persoon problemen aanpakt.
Paradigma Een geaccepteerd verband tussen oorzaak en gevolg. De acceptatie ontstaat door herhaalbare waarneming van het causale verband door meerdere onafhankelijke teams.
Significante anderen Mensen waarop we kunnen vertrouwen en die ons helpen bij het verkennen en vinden van een plekje in de wereld en bij het stellen van grenzen.
Vgv De voorkeur bij waarnemingen voor vormen, gebeurtenissen en verbanden.
Vrije wil Het vermogen om de marsroute naar het voortplantingsdoel aan te passen aan de omstandigheden, door andere prioriteiten te kiezen in de Essential5-ambities en de daarvan afgeleide doelstellingen.
Wereldbeeld Het geheel van ons autodigma, onze diadigma’s en de paradigma’s toegepast als algemene regel.
Zelfbeeld Onze denkpatronen die onze waarden en normen verankeren, verbeeld in ons levensverhaal.
3DE5-inhoudsopgave