13.7 Homo Sapiens Abstracto

Onderscheid

Mensen onderscheiden zich van andere levensvormen door hun abstractievermogen – het terug kunnen brengen tot de essentie om sneller en gemakkelijker beslissingen te kunnen nemen – en het vermogen om grote tijdvakken te overzien en langetermijn-plannen te kunnen maken.

Abstracties variëren van eenvoudig tot zeer complex. Zodra een levensvorm een voorspelling doet op basis van een waarneming, is al sprake van een abstractie. Het vereenvoudigen van de werkelijkheid komt daardoor in vele levensvormen voor. Waarin is de mens dan anders? Het bijzondere van de Homo Sapiens is dat het deze abstracties naar soortgenoten kan overdragen door tekeningen, symbolen en gestructureerde taal.

Deze sprong in denken is zo groot dat het tijd is om een nieuwe menssoort te beschrijven: de Homo Sapiens Abstracto. Het bijzondere van de Homo Sapiens Abstracto is het denkvermogen om complexe problemen te vereenvoudigen, daar algemene lessen uit te trekken en deze eenvoud over te dragen op anderen. Naast de Homo Economicus die rationeel afwegingen maakt, de Homo Faber die vooral werkt, en de Homo Ludens die vooral speelt, slaagt de Homo Abstracto erin te communiceren en vooral te begrijpen door taal toe te passen.

Startpunt abstractie

Tekeningen en taal zijn uitingen van de grote abstractievermogens van mensen, niet een startpunt. Een beginpunt zoeken in taal mislukt daarom altijd, alle Heilige Geschriften ten spijt.

Het startpunt van de Homo Abstracto ligt bij het toepassen van een echte taal. Op welk moment in de geschiedenis de mens taal is gaan toepassen, is niet nauwkeurig te bepalen. Geluid laat geen sporen na. We kunnen enkel aannames doen. Schattingen over de ouderdom van taal lopen uiteen van 50.000 tot 8000 jaar. Het gemiddelde van deze schattingen neigt naar 15.000 jaar. Ter vergelijking, de Homo Sapiens is rond de 300.000 tot 200.000 jaar oud. De eerste bekende rotstekeningen zijn plusminus 40.000 jaar oud. Geschreven taal is hooguit 5000 jaar oud. De Oudegyptische hiëroglyfen zijn waarschijnlijk het oudst.

Taal stelt nieuwe eisen aan de abstractievaardigheden van de mens. Vanuit de Wetten van Waarneming zijn ook regels voor correcte communicatie af te leiden. Deze regels horen echter thuis in een nieuw boek.

Naar volgende pagina Naar inhoudsopgave editie 2024