Het Alforto-raamwerk, editie 2022

Inhoudsopgave editie 2022

Dit is de inhoudsopgave van editie 2022. Waar het boek Doel, denken, daden breed de maatschappij verkent, legt editie 2022 gedrag uit vanuit vier standpunten. Vanuit de situatie, vanuit de groep, vanuit de persoon en vanuit de werking van het brein.

Boek bestellen

Voorwoord 🔗

Deel 1: De fundamenten

 1. Wetenschapsdomeinen 🔗
  1. Mate van zekerheid 🔗
  2. Formele abstracties 🔗
  3. Fysieke bouwstenen 🔗
  4. Werking van levensvormen 🔗
  5. Gedrag van levensvormen 🔗
  6. Evenwichtssystemen van levensvormen 🔗
  7. Samenvatting wetenschapsdomeinen🔗
 2. Doel 🔗
  1. Vrijheid in denken en handelen 🔗
  2. Voorspellen vereist een doel 🔗
  3. Doel is afhankelijk van de waarnemer 🔗
  4. Extra eisen aan wetenschap 🔗
 3. Waarnemen🔗
  1. De werkelijkheid vereenvoudigen 🔗
  2. Prioriteit in waarnemen 🔗
  3. Wetten van waarneming 🔗
  4. Abstractievaardigheden 🔗
  5. Homo Sapiens Abstracto 🔗
 4. Beïnvloeden
  1. Besturingsmechanismen
  2. Opbouw van het brein
  3. Onderscheid waarnemen en beïnvloeden
  4. Wetten van Beïnvloeding
  5. Classificatie van Beïnvloeding
  6. Voorbeeld toepassing waarnemings- en beïnvloedingswetten
 5. Eenheid
  1. Samenhang
  2. Werkelijkheid ontleden
  3. Werkelijkheid beïnvloeden
  4. Denkpatronen
  5. Fundamenteel probleem opleidingen
  6. Voorrangsregels
 6. Gedragstheorieën
  1. Bewustzijn en vrije wil
  2. Spirituele gedachten
  3. Voorspellen gedrag
  4. Eisen aan gedragstheorieën 🔗

Deel 2: Het raamwerk

 1. Startpunt: 3D
  1. Doel van de mens
  2. Denken
  3. Daden
  4. Belang 3D
 2. Essential5-ambities (E5)
  1. Lichaam
  2. Status
  3. Identiteit
  4. Samenwerken
  5. Kennis
  6. Ambities
 3. Autodigma
  1. Recursie
  2. Autodigma per levensfase
  3. Groei lichaam en denken 0 – 15 jaar
  4. Keuze partner 16 – 22 jaar
  5. Gezin stichten 23 – 39 jaar
  6. Grote kinderen 40 – 54 jaar
  7. Kleinkinderen 55 – 79 jaar
  8. Achterkleinkinderen 80 – 115 jaar
 4. Groepsdigma
  1. Groepsmotieven
  2. Dynamiek in groepen
  3. Samenspel autodigma en groepsdigma
 5. Automotie
  1. Onderscheid signalen, emoties en gemoedstoestanden
  2. Ontstaan en opbouw emoties
  3. De Middenweg: het pad zonder emoties
  4. Afhankelijkheden tussen emoties
  5. Automotiekring
  6. Regulering van emoties
  7. Wetten der emoties
 6. Dia- en paradigma's
  1. Denken vanuit het autodigma
 7. Capaciteiten en acties
  1. Capaciteiten
  2. Acties
 8. Gedragsmodel
  1. Toetsing 🔗

Deel 3: Toepassingen

 1. Toepassingen
  1. Dementie
  2. Depressie
  3. Zelfmoord
  4. Terroristen
  5. Vrijheid van meningsuiting
  6. Organisatie- en managementtheorie
  7. Leiderschap
  8. Gewaardeerd zijn
  9. Veranderingen in de maatschappij
  10. Waardoor en waarom?
  11. Critici over vernieuwing
  12. Meervoudige intelligentie

Deel 4: Verdieping

 1. Evolutietheorie 🔗
  1. Wie 🔗
  2. Wat 🔗
  3. Waardoor 🔗
  4. Waarom 🔗
  5. Conclusie 🔗
 2. Filosofie van de geest
  1. Inleiding
  2. Geldige filosofische redenaties
  3. Argumenten voor Functionalisme
  4. Problemen bij functionalisme
  5. Conclusie
 3. Het brein als voorspelmachine
  1. Inleiding
  2. Principe brein: foutcorrectie
  3. Tekortkomingen
  4. Nieuwe fundamentele vragen
  5. Selectie-eisen van het leven
  6. Hiërarchische lagen
  7. Waarnemer per laag
  8. Integratie waarnemen en besturingswijzen
  9. Van gegevens naar informatie
  10. Afwegingsprincipes en kansverdeling
  11. Specialisatie in de wetenschap
 4. Maslow: A Theory of Human Motivation
  1. Stellingen
  2. Selectie van alinea's
 5. Filosofisch
  1. Het probleem van het criterium 🔗
 6. Waarom is verandermanagement pseudowetenschap? 🔗
  1. Inleiding
  2. ...

Nawoord 🔗

Voetnoten 🔗

Video op youtube 🔗

Naar inhoudsopgave 3DE5 doel, ...