Actie prioriteit Eisenhowermatrix Eigen initiatief Zelf uitvoerbaarWelke veranderingen ligt binnen onze beïnvloedingssfeer?Extra geld en tijd nodigWelke beslissingen kunnen we nu omzetten in actieen welke later?Management beslist over prioriteit Samenwerking met derden vereistVoor welke doelstellingen hebben we medewerking van anderen nodig? Urgent Belangrijk Onbelangrijk Niet urgent