Actie eisen Route 1. Eén type waarnemer (ik, wij of dij) 3. Een sterveling legt de route af. 7. Knooppunten van stappen sluiten op elkaar aan 8. Begin- en eindpunt onder- liggende laag gelijk aan stap bovenliggende laag Hiërarchie Wetten van Beïnvloeding 4. Mag niet zichzelf beschrijven 2. Eén gelijkblijvend doel 6. Stappen volgen elkaar op 9. Bovenschikking heeft prioriteit Waarnemer X Uitvoerder 5. Alleen stappen die leiden tot het doel