Waarnemenkenmerken Vereenvoudigen 5. Alleen kenmerken die de beschouwingseenheid kenschetsen 1. Eén type waarnemer (ik, wij of dij) 3. De waarnemer is geen onderdeel van de abstractie 8. Afzonderlijke kenmerken zijn nevenschikkend 6. Onderliggende beschouwingseenheden zijn in geheel onderdeel bovenliggende Hiërarchie Wetten van Waarneming 4. Mag niet zichzelf beschrijven 2. Eén gelijkblijvend oogmerk 7. Bovenschikking heeft prioriteit en is verplicht als kenmerken onderliggend niet voorkomen X Waarnemer