Verander­management

Pseudowetenschap

Waarom is verandermanagement pseudowetenschap?
Een analyse met enkele sprekende voorbeelden.

Complottheorieën

Kennisgebrek

We kunnen grotendeels een einde maken aan zelfverzonnen ideeën door de zeven leerfasen van denkpatronen volledig en in de juiste volgorde te onderwijzen.

Sport

Basketbal

Hoe maken we basketbal populair, net zoals in België?

Denny Borsboom

Psychologie en psychometrie

Ondanks de kritiek is de psychologische test één van de belangrijkste wetenschappelijke uitvindingen. Het idee dat we menselijke eigenschappen kunnen meten heeft ons zelfbeeld en onze maatschappij diepgaand veranderd.

Immanuel Kant

A priori kennis

Immanuel Kant onderscheidt a priori (voorafgaande) en a posteriorit (achteraf) kennis. Is dit steekhoudend?

Filosofie

Hoe verhouden filosofen zich tot het Alforto-raamwerk

Hebben grote filosofen nagedacht over dezelfde vragen die in het Alforto-raamwerk zijn beantwoord?

Existentialisme

Stromingen in de filosofie

Wat kan het existentialisme ons leren? Vult het existentialisme het Alforto-raamwerk aan of staan de denkwijzen haaks op elkaar?

Gerrit Teule

Een reis naar de spirituele binnenkant van de evolutie

Een natuurkundige hypothese over de evolutie van het bewijstzijn, psychomaterie, de vijfde dimensie, geest en hersenen, bijna doodervaringen, creativiteit, schoonheid en evolutiedoel.

Pim van Lommel

Eindeloos bewustzijn

Een wetenchappelijk visie op bijna-dood ervaring die niet wetenschappelijk is en uit de eindeloze ruimte van hersenspinsels komt vallen.

B. Alan Wallace

Meditations of a buddhist skeptic

"Het herontdekken van de menselijke natuur" is een betoog dat de wetenschappelijk visie op het leven, de mens en de materie niet zo zeker is als de wetenschap doet voorkomen.

Marja de Vries

De gehele olifant in beeld

Het leuke van dit boek is dat het vragen stelt die ook voorkomen in het Alforto-raamwerk. De antwoorden op de vragen staan echter haaks op de antwoorden in het Alforto-raamwerk.

Harry Palmer

Leven vanuit vrije wil

Het doel volgens dit boek is de eigen realiteit zelf te ontwerpen waarbij relativiteit de hoogste waarheid is. Waar dit doel vandaan komt, en de weg er naar toe, is niet duidelijk.

Rudolf Steiner

De wetenschap van de geheimen der ziel

Rudolf Steiner schreef het boek «De wetenschap van de geheimen der ziel». De oorspronkelijke titel in 1910 was: «Het occultisme in grootte trekken».

Koenraad Rau

“Het Evolutie Manifest”, Over De Spirituele Evolutie van de Mensheid

De grootste problemen die een rem zijn op de evolutie van de mensheid en de activatie van een veel hoger menselijk potentieel, zijn terug te brengen tot twee categorieën van tegengestelde factoren.

Rutger Bregman

Gratis geld voor iedereen En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen

Is het niet de grootste uitdaging van onze tijd om de geneugten van Luilekkerland open te stellen voor iedere aardbewoner? We moeten ons voorbereiden op een tijd waarin we minder dan 15 uur hoeven te werken. Geef mensen geld en alles wordt beter.