1. Piramide structuur

Een goed rapport is het gevolg van een helder denkproces. Barbara Minto heeft de principes van het denk en schrijfproces samengevat in een eenvoudige bouwtekening: een piramide.

1.1 Waarom

Piramide
 • We onthouden alles in piramideachtige structuren
  • niet meer dan 7 (±2) items per niveau
  • we groeperen alles in onze geest
 • van boven naar beneden
  • eerst samenvatting presenteren, dan de details
  • denk aan de beeld!vorming in het geheugen

derhalve is het beter als informatie in deze vorm wordt aangeboden

1.2 Regels piramide structuur

 1. Ideeën op een niveau moeten altijd samenvattingen zijn van ideeën op het niveau eronder.
 2. Ideeën in een groep moeten altijd tot dezelfde soort behoren.
 3. Ideeën in een groep moeten altijd in een logische volgorde staan.
  • deductief (Stelling,Andere stelling, Conclusie)
  • chronologisch (jan,feb)
  • structureel (Friesland, Groningen, ..., Limburg)
  • vergelijkend (1e, 2e)

2. Structuren in de piramide

2.1 Introductie

 • vertelt lezer wat hij al weet over het onderwerp
 • situatie
 • complicatie
 • vraag met antwoord (het artikel)

De lengte van de inleiding is afhankelijk van de lezer en het onderwerp

Verbanden tussen groepen in tekst duidelijk maken met

 • verwijzingen
 • samenvattingen
 • conclusies

2.2 Verticale verhoudingen

2.3 Horizontale verhouding

Denk deductief maar schrijf inductief.

Niet:
Waarom? U moet veranderen
- wat gaat verkeerd
  - A,B,C
- waardoor veroorzaakt
  - D,E,F
- daarom aanpassingen
  - G,H,I
Hoe?
Wel:
Hoe?U moet veranderen
- onderwerp A
  - A,B,C
- onderwerp B
  - D,E,F
- onderwerp C
  - G,H,I
Waarom?

(Hoofdstuk 3 t/m 6 zijn niet samengevat.)

7. Bepaling van de volgorde in een groep

We kunnen slechts 3 analytische activiteiten aan en deze moeten we dan ook presenteren in de tekst:

 1. bepaling van de oorzaken van een effect
  • chronologische volgorde
 2. onderverdeling van het geheel
  • structurele volgorde
   • wederzijds exclusief (niets dubbel)
   • gezamenlijk exclusief (totaal=100%)
 3. classificatie (alle gele, blauwe, ..)
  • volgorde van belangrijkheid

8. Onderzoek van het probleem oplossend proces

Fasen:

 1. Wat is het probleem?
 2. Waar ligt het?
 3. Waaruit bestaat het?
 4. Wat kunnen we eraan doen?
 5. Wat moeten we eraan doen?

9. Beoordeling van de piramide structuur

Maak de bewoording specifiek = verbonden met een voor te stellen actie.

 • vindt de structurele overeenkomsten in de punten.
 • schets (visualiseer) de verbanden tussen de punten.

Stel de volgende vraag over de niveaus (groepen):

 1. Komt de stap op meerdere plaatsen voor?
 2. Kan ik iemand voorstellen die actie onderneemt?
 3. Leiden de subniveaus tot het niveau erboven?
 4. Is het onderwerp hetzelfde in de groep?

10. Schrijf de tekst

Maak de stijl beeldend. Begin met het totaal, vul daarna de details in. De lezer moet zich een beeld kunnen vormen van de materie.

Lees ook:

Bon:The Pyramid Principle: Logic in Writing and Thinking Boek: Barbara Minto ISBN-9601910-2-X
Datum laatste inhoudelijke wijziging 31 augustus 2002.


Did you see an error? Mail us. We are grateful to you.

Share on